ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2020 มาดูกัน
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 1 เมษายน 2563    
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563    
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563    
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563    
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
 
 
 

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
-ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
 
 
 

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
 
 
 

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
- ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
 
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม ปี 2563
- ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
- ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563


                            สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบ้านบุญบ้าน สร้างบ้าน ย้ายบ้าน รวมถึงเปิดกิจการใหม่ ก็สามารถนำฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 63 ที่นำมาฝากกันในวันนี้ไปใช้กันได้นะคะ 
 


ขอขอบคุณ
เรียบเรียงข้อมูลโดย : kapook.com