เต็นท์ทรงปิรามิดขนาด 3x3 เมตร
600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เช่า เต็นท์ ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร

600 บาท


ราคา เช่า ต่อวัน ต่อหลัง


100 หลัง
รายละเอียด :


อุปกรณ์ เต็นท์ เช่า  ทั้งชุดประกอบด้วย

- เต็นท์ ปิรามิด ขาว ขนาด 3x3 เมตร

- ตัวถ่วงน้ำหนัก